LeoVegas tar sig an bristande jämställdhet i branschen genom ‘LeoRegulus’

LeoVegas har lanserat ett nytt initiativ som syftar till att åtgärda den obalans som råder när det kommer till representation av de bägge könen i teknikbranschen. Ett annat syfte med initiativet är att inspirera fler kvinnor att sträva efter en karriär på marknaden.

LeoRegulus, som företaget kallar detta initiativ, består av ett dedikerat traineeprogram och ett belöningssystem som bägge är utformade för att erbjuda kvinnor och organisationer möjligheter inom teknikbranschen. Traineeprogrammet är ett 12-månadersprogram där deltagarna placeras i LeoVegas Libero-team, där de kommer arbeta med alla bolagets produktteam.

Som trainee kommer man att vara baserad på LeoVegas kontor i Stockholm, men man kommer även ha möjlighet att resa till bolagets övriga kontor runtom i Europa. Enligt LeoVegas är det “troligt” att man som trainee efter 12 månader kommer erbjudas en heltidstjänst i valfritt produktteam.

Belöningssystemet LeoRegulus Tech Award är framtaget för att med 100 000 kr belöna ett initiativ, en organisation eller en person som främjar ett ökat intresse och medvetenhet hos kvinnor för teknik eller AI.

leovegas mobilcasino

LeoVegas VD resonerar kring den bristande jämställdheten

Gustaf Hagman, VD på LeoVegas, menar att branschen “går miste om en hel del potential, viktiga perspektiv och talang” och välkomnar därför en eventuell förändring i branschen. Enligt Hagman är “det huvudsakliga syftet naturligtvis att inspirera fler kvinnor att eftersträva en karriär inom teknikbranschen, både genom den skillnad som teknikpriset kan göra och de karriärmöjligheter som traineeprogrammet erbjuder.”

Hagman fortsätter: “Samtidigt är vi medvetna om att detta bara är ett initiativ och att många fler krävs för att göra en verklig skillnad. Därför hoppas vi att detta initiativ kommer motivera fler aktörer i branschen att bidra och göra mer.” Han uppmanar också andra företag att vidta åtgärder kring den nuvarande situationen och göra mer för att locka kvinnor till teknikyrken.

Han säger följande: “Precis som vilket annat företag i tekniksektorn som helst värderar vi kompetens framför alla övriga faktorer. Därför är obalansen mellan män och kvinnor i branschen så problematisk. När 50% av befolkningen består av kvinnor men bara en bråkdel överväger teknikbranschen som en framtida arbetsplats, går vi miste om mycket kompetens och viktiga perspektiv som är avgörande för framtagandet av framtida teknik.”

Hagman avslutar sitt resonemang: “Därför behöver fler aktörer bekräfta problemet och göra mer för att åtgärda denna obalans.”

Spela hos LeoVegas om du uppskattar företagets strävan efter jämställdhet, eller om du bara vill spela hos ett riktigt bra mobilcasino!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *